Zarząd:

Prezes Zarządu                   Bożena Paluszkiewicz

Wiceprezes Zarządu           Aleksandra Szkatulska

Członek Zarządu                 Wioletta Banasiak

Komisja rewizyjna:

Iwona Wlazłowska

Robert Wrzeszcz

Maciej Jabłoński