Stowarzyszenie skupia osoby zajmujące się profesjonalnie zarządzaniem nieruchomościami. Misją stowarzyszenia jest kształtowanie wizerunku zarządcy jako profesjonalnego powiernika i mediatora, wpływanie na kształtowanie opinii społecznej tego zawodu, podnosząc tym samym rangę zawodu.

Celem stowarzyszenia jest dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji jego członków, ochrona i reprezentowanie całej grupy zawodowej oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli innych zawodów związanych z rynkiem nieruchomości. Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Łodzi poprzez swoje działania wynikające z przyjętego Statutu Stowarzyszenia dąży do grupowania zarządców w pełni przygotowanych do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji, do prowadzenia kursów i szkoleń oraz do wprowadzania i stosowania wysokich standardów zawodowych i etycznych.