Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Łodzi zostało zarejestrowane 31 marca 2015 roku pod numerem KRS 0000551226. REGON 361138693, NIP 727-27-93-359. Siedziba stowarzyszenia mieści się przy ul. Więckowskiego 62 lok. 2, 90-735 Łódź.

Jest ono kontynuatorem misji i tradycji zlikwidowanego stowarzyszenia „Oddział w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości”, działającego w oparciu o prawo o stowarzyszeniach, zarejestrowanego przez Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w dniu 30 września 1999 roku pod numerem rejestrowym 1087 i wpisanego jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 0000213786.

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Łodzi skupia większość członków swojego poprzednika.

Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia miało miejsce w Łodzi w dniu 18 stycznia 2000 roku. W jego wyniku wyłoniono władze Stowarzyszenia: Zarząd i Komisję Rewizyjną.