Zarząd:

Prezes Zarządu                   Bożena Paluszkiewicz

Wiceprezes Zarządu           Aleksandra Szkatulska

Członek Zarządu                 Wioletta Banasiak

Komisja rewizyjna:

Iwona Wlazłowska

Robert Wrzeszcz

Maciej Jabłoński

Stowarzyszenie skupia osoby zajmujące się profesjonalnie zarządzaniem nieruchomościami. Misją stowarzyszenia jest kształtowanie wizerunku zarządcy jako profesjonalnego powiernika i mediatora, wpływanie na kształtowanie opinii społecznej tego zawodu, podnosząc tym samym rangę zawodu.

Celem stowarzyszenia jest dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji jego członków, ochrona i reprezentowanie całej grupy zawodowej oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli innych zawodów związanych z rynkiem nieruchomości. Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Łodzi poprzez swoje działania wynikające z przyjętego Statutu Stowarzyszenia dąży do grupowania zarządców w pełni przygotowanych do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji, do prowadzenia kursów i szkoleń oraz do wprowadzania i stosowania wysokich standardów zawodowych i etycznych.

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Łodzi zostało zarejestrowane 31 marca 2015 roku pod numerem KRS 0000551226. REGON 361138693, NIP 727-27-93-359. Siedziba stowarzyszenia mieści się przy ul. Więckowskiego 62 lok. 2, 90-735 Łódź.

Jest ono kontynuatorem misji i tradycji zlikwidowanego stowarzyszenia „Oddział w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości”, działającego w oparciu o prawo o stowarzyszeniach, zarejestrowanego przez Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w dniu 30 września 1999 roku pod numerem rejestrowym 1087 i wpisanego jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 0000213786.

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Łodzi skupia większość członków swojego poprzednika.

Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia miało miejsce w Łodzi w dniu 18 stycznia 2000 roku. W jego wyniku wyłoniono władze Stowarzyszenia: Zarząd i Komisję Rewizyjną.