Z dniem 01.01.2014 r. weszły w życie przepisy Ustawy deregulacyjnej, uchylające większość z przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących funkcjonowania zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Przyjęte rozwiązania są bardzo szczątkowe i nieprecyzyjne. Uważamy, że w interesie naszych grup zawodowych jest zachowanie i podkreślanie dorobku 15 lat funkcjonowania dotychczasowych przepisów. Nasze zawody nie znikają.

Przychylamy się do opinii Komisji Prawnej PFRN, iż powinniśmy nadal wykorzystywać konstrukcje i instytucje prawne, które do tej pory stosowaliśmy aby obie grupy zawodowe w swoich umowach nadal wskazywały posiadany numer licencji PFRN  oraz umieszczały informację o zawartej umowie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Numer licencji PFRN wraz ze skanem odpowiedniego dokumentu powinien być zamieszczony na stronie internetowej firmy pośrednictwa czy zarządzania.  Można także rozważyć załączanie kopii licencji do umowy.

Nasze standardy  zawodowe,  zasady etyki zawodowej powinniśmy upubliczniać, umieszczając je na naszych stronach WWW, podobnie jak logo Stowarzyszenia.

Działania takie pozwolą na zbudowanie w odbiorze społecznym, cechy trwałości zasad naszego funkcjonowania oraz wyróżnią nas na tle osób niestowarzyszonych.