Szanowni Koledzy i Koleżanki

W związku z wejściem w życie 25 maja 2019 r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że dane osobowe członków Stowarzyszenia znajdują się w naszej bazie i dochowamy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Łodzi”. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Łodzi przez okres przynależności do Stowarzyszenia.

Każdy członek „Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Łodzi”, którego przetwarzanie danych dotyczą, ma prawo dostępu i sprostowania swoich danych, a także prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach reklamowych, marketingowych itp., a wyłącznie w celach statutowych, w ramach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

Zawiadamiamy także, że zgodnie z dotychczasową Państwa zgodą na stronie internetowej Stowarzyszenia znajdują się dane osobowe jego członków oraz prowadzonych przez nich firm zarządczych. W przypadku zmiany decyzji co do zawartych tam treści, bądź ich szczegółowości będą one natychmiast korygowane po pisemnym zawiadomieniu Zarządu Stowarzyszenia.